Elävän musiikin säätiö ELMU sr APURAHAHAKU 2021

Elävän musiikin säätiö ELMU sr edistää elävän musiikin esittämismahdollisuuksia, musiikki- ja kaupunkikulttuuria, alan koulutusta ja tutkimusta.

Kenelle?
Apurahat ovat musiikkialan tekijöille, esittäjille ja muille alan toimijoille. Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, yritykset tai työryhmät.

Mihin?

Apurahaa haetaan tiettyyn käyttötarkoitukseen kuten esimerkiksi keikkojen, konserttien tai tapahtumien laadun kehittämiseksi, esiintyjien ja yleisön kohtaamisen mahdollistamiseksi, alan koulutukseen tai tutkimukseen. Apurahaa voi hakea seuraavista kategorioista:

  1. Esiintymismahdollisuudet. Apurahaa voivat hakea tapahtumatoimijat ja keikkajärjestäjät tapahtuman musiikkiohjelman laadun kehittämiseksi ja nostamiseksi. Apuraha tulee kohdistaa esiintyjän tai esiintyjien keikkapalkkioon. Tapahtuman tai musiikkiohjelman tulee olla vakiintunut eli se on järjestetty yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kertaa kolmen vuoden sisällä ennen apurahahakua.
  2. Esiintyjien ja yleisön kohtaaminen. Apurahaa voi hakea tarkoituksiin, jotka mahdollistavat, tukevat tai edistävät musiikin tekijöiden ja kuluttajien kohtaamista perustellulla tavalla.
  3. Koulutus. Apurahaa voivat hakea yksittäiset toimijat tai yhteisöt, jotka haluavat osallistua muiden järjestämään, musiikin tai sen tekemisen laatua nostavaan koulutukseen esimerkiksi master class, workshop, seminaari – tai jotka haluavat järjestää koulutusta alan toimijoille. Koulutuksen tarjoajien tulee esittää koulutuksen sisältösuunnitelma ja nimetä sisällön 1–2 asiantuntijaa.
  4. Tutkimus. Apurahaa voi hakea tieteelliseen tai taiteelliseen akateemiseen tutkimukseen, joka käsittelee elävän musiikin tekijöiden ja kuluttajien kohtaamisia tai muuta yhteistoimintaa, kaupunkikulttuuria tai muuta Elävän musiikin säätiö ELMU sr:n tärkeäksi katsomaa aihepiiriä.

Määrä?

Apurahan suuruus on 1000-5000e / myönnettävä taho.

Milloin?

Apurahan hakukausi on 17.-31.5.2021. Apurahahakemus tulee olla perillä verkkopalvelussa 31.5. klo 16.00 mennessä. Myöhästyneitä tai vaillinaisia hakemuksia ei käsitellä. Päätöksistä tiedotetaan 23.6.2021 mennessä hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Päätökset ovat nähtävillä myös verkkosivuilla www.elmu-saatio.fi.

Päätökset

Apurahapäätökset tekee Elävän musiikin säätiö ELMU sr:n nimeämä asiantuntijaryhmä. Apurahat ovat harkinnanvaraista tukea. Päätökseen vaikuttavat hakijan aiempi toiminta musiikkialalla ja suunnitelma apurahan käytöstä. Apuraha on kertaluonteinen erä ja sitä voi hakea myös takautuvasti jo vuonna 2021 toteutetulle projektille. Hakijan nimi / taho ja tuen käyttötarkoitus ovat julkisia tietoja.

Hakijoille:

Myöhästyneitä tai vaillinaisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä, esimerkiksi pyydettyjen liitteiden puuttuminen johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Pakollisia liitteitä ovat tapahtuman, hankkeen, koulutuksen tai tutkimuksen budjetti sekä toteutussuunnitelma. Hakemus tulee täyttää kerralla, järjestelmä ei mahdollista tallentamista ja hakemukseen palaamista.

Apurahan saajille:

Henkilötiedot ja pankkiyhteys pyydetään erikseen ennen apurahan maksamista.
Työryhmälle myönnettävän apurahan osalta tulee myöntäjälle ilmoittaa kaikkien ryhmän jäsenten nimet.

Saajan on tehtävä selvitys apurahan käytöstä myöntäjälle päätöksessä annettuun sähköpostiin 31.12.2021 mennessä.

Tutkimusapurahan saajan on toimitettava selvitys tutkimustyön toteutumisesta tai sen vaiheesta ja tuloksista myöntövuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä sekä toimitettava tutkimus apurahan myöntäjälle.

Käytettäessä apurahaa työvoiman palkkaamiseen, apurahan saajan on huolehdittava ennakonpidätyksistä ja työnantajamaksuista.

Selvityksen puutteellisuuden tai viivästyksen vuoksi hakijalta voidaan evätä jatkossa apuraha tai se voidaan periä takaisin joko osittain tai kokonaan.

Mainitsethan apurahalla tuotettujen tutkimusten, koulutusten ja julkaisujen yhteydessä hyvän tavan mukaisesti rahoittajan eli Elävän musiikin säätiö Elmu sr:n.

Elävän musiikin säätiö Elmu sr on perustettu vuonna 1989. Säätiön tehtävänä on edistää elävän musiikin esittämismahdollisuuksia, tukea musiikki- ja kaupunkikulttuuria mm. vuosittain jaettavin stipendein ja apurahoin. Säätiön juuret ovat Lepakossa ja Elmu-yhteisössä. Säätiö oli aikanaan alkuperäisen Radio Cityn merkittävä omistaja. Nykyisin säätiö on mukana mm. Tuska -festivaalin toiminnassa. Säätiön on rakentanut yhdessä Y-Säätiön kanssa Helsinkiin ja Tampereelle musiikkialan Jallukka-vuokratalot.