Draft : Elävän musiikin säätiö ELMU sr APURAHAHAKU

Vuonna 2022 Elmu säätiö jakaa apurahoja seuraaviin tarkoituksiin:

Konserttitoiminnan järjestämiseen, tapahtumien vastuullisuuden edistämiseen, koulutukseen sekä tutkimukseen. Apurahojen hakukausi on 2.–15.5. Päätökset myönnetyistä apurahoista tehdään toukokuun loppuun mennessä. Apurahojen saajille ilmoitetaan myönnetystä apurahasta henkilökohtaisesti ja kaikki apurahansaajat ja julkistetaan säätiön sivuilla toukokuun lopussa.

Konserttitoiminnan järjestäminen

Livekonserttitoiminta tarjoaa elävän musiikin esittämismahdollisuuksia ja on paras tapa edistää musiikin tekijöiden ja kuluttajien yhteistoimintaa. Apurahaa voi hakea yksittäisten konserttien järjestämiseen, konserttien sarjaan tai festivaalitoimintaan. Hakija voi olla tapahtuman järjestäjä tai esiintyjätaho itse. Apurahojen suuruus on 1000–3000 €.

HUOM! Konserttitoiminnan apurahaa ei myönnetä striimaus- tallenne- tai laitekustannuksiin.

Vastuullisuuden edistäminen tapahtumissa

Tapahtumatoimialalla on vielä paljon työtä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen saralla. Elmu säätiö haluaa kannustaa tapahtumajärjestäjiä edistämään oman tapahtumansa tai tapahtumapaikkansa vastuullisuutta konkreettisilla tavoilla: esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton ylläpitämä Ekokompassi- sertifikaatti, Ympäristömerkintä Suomi Oy:n myöntämä Joutsenmerkki, Tapahtumateollisuuden hallinnoima turvallisten tapahtumien Check! -merkki tai yhteiskuntavastuun standardin (ISO 26000), raportoinnin (Global Reporting Initiative

GRI) tai esimerkiksi YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeva raportointiviitekehyksen käyttäminen ovat konkreettisia tapoja edistää vastuullista toimintaa.

Apurahojen suuruus on 1000–2000 €.

Koulutus

Kouluttautuminen ja kouluttaminen ovat vaikuttavia tapoja lisätä musiikki- ja tapahtuma-alan alan tietoa, vastuullisuutta ja laatua. Säätiö myöntää apurahoja oman ammattitaidon kehittämiseen tai tiedon jakamiseen, esimerkiksi seminaarit, ammatillinen opetus ja kurssit ovat tällaisia kohteita.

Koulutukseen (oma opiskelu tai opetuksen järjestäminen) myönnettävien apurahojen suuruus on 500–1500 €.

Tutkimus

Säätiö haluaa tukea analyyttistä tapaa tarkastella tapahtuma-alaa. Konkreettisen tiedon tuottaminen ja analysointi tapahtumien eri osa-alueista voi olla tällaista toimintaa (esim. asiakaskyselyt, vaikuttavuuden arviointi, markkinatutkimus tms.). Myös akateemiset tutkimussuunnitelmat, opinnäytteiden viimeistely tai julkaisuihin haettavat apurahat ovat valideja hakukohteita, mikäli ne käsittelevät kuluttajien ja esiintyjien kohtaamisia, kaupunkikulttuuria tai muuta säätiön tärkeäksi katsomaa asiaa.

Apurahat ovat suuruudeltaan 500–1500 €.

Elävän musiikin säätiö Elmu sr on perustettu vuonna 1989. Säätiön tehtävänä on edistää elävän musiikin esittämismahdollisuuksia, tukea musiikki- ja kaupunkikulttuuria mm. vuosittain jaettavin stipendein ja apurahoin. Säätiön juuret ovat Lepakossa ja Elmu-yhteisössä. Säätiö oli aikanaan alkuperäisen Radio Cityn merkittävä omistaja. Nykyisin säätiö on mukana mm. Tuska -festivaalin toiminnassa. Säätiön on rakentanut yhdessä Y-Säätiön kanssa Helsinkiin ja Tampereelle musiikkialan Jallukka-vuokratalot.

HAKU ON PÄÄTTYNYT 15.5.2022